Technologie i rozwiązania dla potrzeb przemysłu

Profesjonalnie wykonujemy na zamówienie urządzenia typowe oraz projektujemy i wykonujemy jednostkowe urządzenia prototypowe wynikające z aktualnych potrzeb naszych klientów!

Linia technologiczna do żelatynizacji (mikronizacji) ziarna, typ MFP

Zastosowanie

Linia technologiczna typ MFP jest przeznaczona do żelatynizacji (mikronizacji) ziarna zbóż, nasion strączkowych i oleistych, jak na przykład ziarna kukurydzy, owsa, jęczmienia, pszenicy, grochu, soi i tym podobnych.

W efekcie procesu uzyskuje się żelatynizację skrobi i obniżenie czynników antyżywieniowych, co prowadzi do poprawy strawności i zwiększenia wartości energetycznej ziarna. Białko ulega denaturacji, poprawia się smak, a ponadto eliminuje się niepożądaną mikroflorę bakteryjną.

Proces żelatynizacji może być stosowany zarówno w przemyśle spożywczym jak i paszowym. Żelatynizacja skrobi, zwana również kleikowaniem albo mikronizacją, polega na rozerwaniu pod wpływem wysokiej temperatury i w obecności wody długich łańcuchów wielocukrów na cukry pojedyncze, prostsze w budowie i łatwiej przyswajalne w układach trawiennych ludzi i zwierząt.

Proces żelatynizacji

Proces technologiczny polega na wykonaniu kolejno następujących operacji:

  1. rozładunek ziarna z worków big-bag, zasyp surowego ziarna do wialni czyszczącej,
  2. dowilżanie i wstępne podgrzewanie oraz kondycjonowanie ziarna,
  3. podgrzewanie ziarna w złożu fluidalnym i pod działaniem promieni podczerwonych o długości fal od 2 do 6µm w zakresie temperatur 60°C – 180°C w czasie od 30 do 120 sekund,
  4. płatkowanie ziarna na walcach,
  5. chłodzenie płatków lub całego ziarna chłodnym i czystym powietrzem do temp. +5° powyżej temperaturę otoczenia,
  6. magazynowanie wychłodzonego ziarna w zbiorniku.

Cały przebieg procesu jest zmechanizowany i odbywa się w sposób ciągły.

Parametry pracy linii są utrzymywane z użyciem sterownika PLC.

Każdorazowo linia powinna być adoptowana do indywidualnych warunków klienta z uwzględnieniem sposobu rozładunek ziarna i transport do urządzenia czyszczącego oraz transport schłodzonych płatków lub całego ziarna do zbiornika magazynowego lub big bagów. .

Typoszereg linii - Parametry techniczne

Model/Parametry techniczne MFP-1000 MFP-2000 MFP-3000
wydajność [kg/h] 1000 2000 3000
zapotrzebowanie mocy elektrycznej [kW] 19,41 75,91 145,7
zapotrzebowanie gazu [kW] 404,60 709,19 1113,8
zużycie gazu - gaz ziemny [m3/h] 40,5 71,0 111,4
zużycie gazu - propan [m3/h] 16,2 28,4 44,5
zapotrzebowanie wody gorącej [kg/h] 156 312 468
wilgotność początkowa ziarna do 26% do 26% do 26%
wilgotność końcowa ziarna [kg wody/kg suchego ziarna] ok 6% ok 6% ok 6%
temperatura procesu [˚C] 60-180 60-180 60-180
Zatrudnienie 1-2 osoby 1-2 osoby 1-2 osoby
Powierzchnia montażowa [m2] 144 196 256

Ochrona patentowa

Niniejszy sposób i urządzenia do żelatynizacji skrobi jest naszą własnością i został zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P.421272.