Technologie i rozwiązania dla potrzeb przemysłu

Profesjonalnie wykonujemy na zamówienie urządzenia typowe oraz projektujemy i wykonujemy jednostkowe urządzenia prototypowe wynikające z aktualnych potrzeb naszych klientów!

SUSZARKA FLUIDYZACYJNA TYP SFX

Przeznaczenie suszarki

Suszarka fluidyzacyjna przeznaczona jest głównie do suszenia materiałów ziarnistych i sypkich, może być również stosowana do suszenia pasz, zawiesin, szlamów i roztworów. Korzystne jest aby materiał przeznaczony do suszenia nie miał tendencji do zlepiania się i klejenia. Średnica cząstek materiału powinna mieścić się w przedziale 0,01 - 20 mm. Dla materiałów polidyspersyjnych stopień polidyspersyjności powinien mieścić się w przedziale 8-10. Kształt cząstek powinien być regularny. Do suszenia może być przeznaczony materiał o wilgotności początkowej do 80%. W przypadku szczególnym suszarka może być zastosowana do suszenia z jednoczesnym prażeniem (pasteryzacją) materiału, np. kasza manna, otręby itp.


Przedmiotem dostawy może być sama suszarka lub kompletny agregat tzn. suszarka + urządzenia towarzyszące, tj.: wentylatory, cyklon, nagrzewnica, kanały powietrzne itp.

Zalety

  • Wysoka sprawność cieplna procesu suszenia uzyskana dzięki bardzo intensywnemu mieszaniu materiału - zjawisko fluidyzacji.
  • Brak ruchomych elementów, złoże przemieszcza się na zasadzie płynu.
  • Zwarta i prosta budowa urządzenia nie wymagająca fundamentowania.
  • Łatwość obsługi sprowadzona do obserwacji parametrów suszenia.
  • W przypadku zamiany nagrzewnicy na chłodnicę suszarka może pracować jako wysokowydajne urządzenie do schładzania produktu, np. po wysuszeniu.

Przykłady zastosowań

Przemysł spożywczy: kazeina, sezam, laktoza, otręby, płatki zbożowe, kasza, zioła, przyprawy, owoce, warzywa, wytłoki buraczane, wytłoki owocowe, cukier, sól, granulowana karma.

Przemysł chemiczny i ochrona środowiska: kryształy soli H2SO4 x 10 H2O, osady ścieków komunalnych, osady przemysłowe.

Nowe zastosowania

Nowatorska konstrukcja oraz prosta budowa suszarki SFX daje niemalże nieograniczone możliwości adaptacji urządzenia do różnych zastosowań. Na zamówienie możemy dokonać adaptacji suszarki stosownie do potrzeb. Prace adaptacyjne obejmują opracowanie technologii suszenia, wykonanie suszarki oraz uruchomienie. Dysponujemy suszarką fluidyzacyjną - laboratoryjną. Wszelkie nowe zastosowania rozpoczynamy od zbadania całego procesu w skali laboratoryjnej. Konstrukcja suszarki SFX powstała w latach 80-tych i jest cały czas modyfikowana. Uprzejmie zapraszamy do współpracy w zakresie opracowania technologii suszenia oraz wdrożenia suszarki wg Państwa potrzeb.